دانلود رایگان پروژه خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان پروژه خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری :

بخشی از متن اصلی :

قطعه ای از مبلمان، یك كار هنری، یك اتاق، یك ساختمان، یا محدوده ای از فضای سبز هر چند كه از نظر انسان سنجی خوب طراحی شده باشد، ممكن است برای استفاده كنندگان «ناراحت» به نظر برسد (Hall 1963) . هدف این فصل كتاب جلب توجه به معیارهای خاص تری چون خلوت، فضای شخصی، و رفتار قلمروپایی است. این عوامل ادراك راحتی و كیفیت محیط را تحت تأثیر قرار می دهند. نیاز به خلوت، فضای شخصی و قلمروپایی در انسان عمومیت دارد و به ارضای نیازهای دیگری چون امنیت ، خودشكوفایی، و عزت نفس ربط دارد.

Hall 1959 , goffman 1963, Lyman and scott 1967, skaburskis sommer 1969, Altman 1975

چگونگی بیان نیازها و نحوه دست یافتن به آنها، در جوامع مختلف متفاوت است.

(Hall 1966 , Aluman and Chemers 1980)

بعضی از ساختمانهایی كه توسط معماران تحسین شده اند نیاز به خلوت و قلمروپایی را به خوبی برآورده نمی سازند. دلیل این مسئله ساده است. در اغلب موارد این رفتارها به طور ناخودآگاه بروز می كنند. بدون شناخت یك رفتار نمی توان آن را در طراحی در نظر گرفت. یكی از وظایف رفتارشناسان جلب توجه طراحان به این گونه رفتارها و چگونگی در نظر گرفتن آنها در طراحی است. یكی از اهداف نظریه طراحی محیط، توصیف و تبیین چگونگی پاسخگویی تركیب كالبدی محیط به این رفتارها و اهمیت طراحی محیطهایی است كه تأمین كننده و حمایت كننده آنها می باشند.

خلوت

مفاهیم خلوت، قلمروپایی و فضای شخصی با هم ارتباط نزدیكی دارند. ایروین آلتمن (1975) مدلی مفهومی را پیشنهاد كرده است كه در آن فضای شخصی و قلمروپایی ساز و كارهای اصلی دست یافتن به خلوت قلمداد شده اند. شكل 14-1 ماهیت پویای خلوت را نشان می دهد. مردم تلاش می كنند در انجام فعالیتها به سطح مناسبی از خلوت دست یابند. در نتیجه دانستن معنا و مفهوم خلوت اهمیت زیادی دارد.

در تعاریف مربوط به خلوت یك ویژگی مشترك وجود دارد. نكته اصلی این تعاریف، توانایی كنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیداری، شنیداری و بویایی با دیگران است. برای مثال، راپاپورت (1977) خلوت را توانایی كنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب و امكان تعامل اجتماعی دلخواه فرد تعریف كرده است. خلوت نباید به گوشه ای از جمع و تمایل به انزوا منجر شود. (Schwartz 1968).

این فایل به همراه چکیده ، دانلود رایگان پروژه خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری
فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 31لینک کمکی