دانلود رایگان آشنايي با سواد رسانه اي با رويکرد آموزش در خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان آشنايي با سواد رسانه اي با رويکرد آموزش در خانواده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در دنیای امروزرسانه ها یکی از اجزای اساسی جوامع انسانی به شمار می روند:بنابراین سواد رسانه ای شامل تحقیق،تحلیل آموزش و نیز آگاهی از تاثیر رسانه هایی (همچون:رادیو،تلویزیون،فیلم ،موسیقی،مجله،کتاب و اینترنت) بر افراد اجتماع است. از چند دهه گذشته، کشورهای زیادی با درک ضرورت آموزش سواد رسانه ای در عصر جدید، به آموزش این نوع از سواد پرداخته اند.مقاله حاضر به بررسی رویکرد های سواد رسانه ای وراهکارهای آموزش سواد رسانه ای در جامعه و همچنین والدین می پردازد. اندیشمندان برای سود رسانه ای پنج رویکرد: ایدئولوژیکی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی، زیبایی شناختی، اجتماعی اقتصادی در نظر گرفته اند. سواد رسانه ای و آموزش رسانه ای والدین حوزه نوظهوری است که به تقویت شناخت والدین در نحوه نظارت بر مصرف رسانه ای فرزندان شان کمک می نماید. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای بوده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع فارسی و انگلیسی و سایت های معتبر انگلیسی جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد: سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندادزها است که مخاطب به صورت فعالانه برای قرار در گفتن در معرض پیام رسانه ها از آن استفاده می کند تا معنای پیام هایی را که دریافت کرده است ، به خوبی تفسیر و تحلیل کند. آن ضرورت سواد رسانه ای والدین نیز امری اجتناب ناپذیر است و این دانش و مهارت شکاف میان نسل ها را پر می کند و والدین با اتکا به تفکرات و مهلت های انتقادی در استفاده از رسانه ها می توانند زبان، فرهنگ، مشغله های ذهنی و نگرانی های نسل ج وان را به خوبی درک کنند.

لینک کمکی