دانلود رایگان آسيب هاي نوپديد، شبکه هاي اجتماعي مجازي و خانواده ي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان آسيب هاي نوپديد، شبکه هاي اجتماعي مجازي و خانواده ي ايراني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

زمینه و هدف پژوهش: شبکه ی اینترنت در کنار مزایای بسیار، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. این مقاله درصدد آن است تا برخی از معایب و تهدیدات موجود در اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش این گونه آسیب های نوپدید با هدف ارتقای سواد رسانه ای ارایه نماید.روش پژوهش: برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.یافته ها: در این مقاله پس از طرح مراحل شاخص های عمده اعصار گوناگون مدیریتی، جایگاه خانواده به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی، تعریف، ویژگی ها و کارکرد شبکه های اجتماعی، ظهور اینترنت، رشد و گسترش فراگیر شبکه های اجتماعی مجازی و طرح آنها در قالب فرصت ها و تهدیدها به آسیب های نوپدید ناشی از اینترنت و فضای مجازی پرداخته شده است. والدین چندان با اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارند و فرزندان آنها که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عضویت در آنها مورد علاقه شان بوده و در بین نوجوانان و جوانان رو به افزایش می باشد، اغلب از خطرات آن آگاه نیستند.نتایج: در این پژوهش ضمن برجسته ساختن اهمیت نهاد خانواده و مورد تهدید قرار گرفتن آن از سوی شبکه های اجتماعی مجازی، پیشنهاداتی به منظور آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده صحیح از فضای مجازی و نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی، آموزشی و خانواده با توجه به هنجارهای جامعه با هدف افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی ارایه شده است.

لینک کمکی