دانلود رایگان عصاره گيري و تخمين هورمون به روش کروماتو گرافي لايه نازک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان عصاره گيري و تخمين هورمون به روش کروماتو گرافي لايه نازک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

عامل کنترل درونی رشد و نمو گیاهی، هورمون ها یا به عبارت دقیق تر تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند که براس شناسایی و بررسی اثراتشان روی گیاه باید آنها را استخراج کرد. استخراج هورمون به دلیل حساسیت در میزان غلظت و نوع هورمون باید بسیار دقیق ودر کمترین میزان خطا باشد زیرا میزان هورمون در اندام های گیاهی بسیار کم است. امروزه بهترین روش های اندازه گیری هورمون به روش کروماتوگرافی و HPLC می باشد. این آزمایش در آزماشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. در این آزمایش ابتدا استخراج هورمون به روش استخراج حلال و عصاره گیری به روش TLC Thin Layer Chromatography از اندام های گیاهی انجام گرفت وسپس آزمون زیست سنجی اثر جیبرلین بر طول هیپوکوتیل کاهو انجام شد. تیمار ها شامل تهیه منحنی شاهد با استاندارد از جیبرلین خالص با غلظت های 10-3 تا 10-8، 10 میلی مولار و 2 سی سی آب مقطر به عنوان شاهد و هم چنین تعداد RF 10 که هر یک به یک پتری منتقل شد می باشد.در مجموع 16 تیمار و یک تیمار شاهد وجود داشت که هر تیمار شامل 10 عدد بذر بود. در این آزمایش بیشترین رشد هیپوکوتیل در غلظت های 10(-3) و 10(-4) بوده و RF شماره 4 و 5 مشاهده شد و کمترین رشد در غلظت 10(-5) می باشد.

لینک کمکی