دانلود رایگان تشخيص عيوب ظاهري و طبقه بندي هندوانه با استفاده از پردازش تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان تشخيص عيوب ظاهري و طبقه بندي هندوانه با استفاده از پردازش تصوير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این مقاله یک روش سریع، دقیق و غیر مخرب برای طبقه بندی عیوب سطحی و درونی میوه هندوانه با استفاده از پردازش تصویر ارائه شده است. جهت تعیین میزان عیوب درونی، جرم 30 هندوانه با استفاده از یک ترازوی دیجیتالی با دقت 2 گرم اندازه گیری شد و حجم آنها به روش مساحت سطح از طریق پردازش تصویر محاسبه گردید و درنهایت جرم ویژه (نسبت جرم به حجم) مشخص شد. بر اساس آستانه هایی که برای طبقه بندی انتخاب شد، میوه هندوانه در 3 درجه مختلف طبقه بندی گردید. مقادیر مینیمم و ماکزیمم جرم ویژه برای دسته بندی هندوانه های سالم رقم کریمسون سوئیت 0.9 تا 0.98 به دست آمد. درنهایت مقادیر واقعی و محاسبه شده جرم ویژه بر اساس آستانه های انتخابی مورد مقایسه قرار گرفت که خطای طبقه بندی در روش مساحت سطح، 10 درصد به دست آمد. جهت تعیین میزان عیوب سطحی از نرم افزار MATLAB استفاده شد که بعد از یافتن محل لکه (آسیب سطحی و شکستگی) اختلاف سطح سالم و معیوب محاسبه گردید و درنهایت هندوانه ها در 3 سطح طبقه بندی شد.

لینک کمکی