دانلود رایگان تجزيه و تحليل ابعاد OLAP در داده هاي نيمه ساخت يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان تجزيه و تحليل ابعاد OLAP در داده هاي نيمه ساخت يافته :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در سال های اخیر اصطلاح داده های انبوه نسبت به گذشته بسیار پرکاربرد شده است. در دنیای پایگاه داده ها نیز روش هایپیشین و سنتی به زمان بیشتری برای آنالیز داده ها و پاسخگویی نیازمند می باشند. از این رو نیاز به روش های نوین تری میباشدتا با سرعت عمل بیشتری نیازمندی های کاربران بر روی پایگاه داده را انجام دهند. OLAP در همین راستا طراحی شده اند و نحوه برخورد آنها با داده های چندبعدی به صورتی است که نسبت به روش های سنتی سریعتر و بهتر می باشد. OLAP سبب می شودتا داده ها در فضای چندبعدی با یکدیگر به صورت صریح ارتباط داشته و البته این رویه نمی تواند برای برخورد با داده های نیمهساخت یافته و ساختارهای ضیف مناسب باشد. بنابراین جهت کارایی مناسب OLAP در ساختارهای مختلف و چندبعدی داده ها نیاز می باشد تا به دقت پویا و ایستا بودن داده ها، اندازه و ابعاد دقیق داده ها، سطح سلسله مراتبی جهت آنالیز داده ها و نوع دادهها مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله تلاش می شود تا چالش های تولید، پردازش، نگهداری و جستجوی المان های کشف شدهدر مکعب های OLAP مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی