دانلود رایگان فردوسی و شاهنامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان فردوسی و شاهنامه :

تحقیق دانلود رایگان فردوسی و شاهنامه
متشکل از 33 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت

بخشی از محتوا ::
دانلود رایگان فردوسی و شاهنامه
فهرست صفحه
مقدمه : 5-2
(در باره ی فردوسی وشاهنامه)
زن در تعبیر شاهنا مه 10-6
فرانك مادر فریدون 12-11
رودابه 16-13
تهمینه 19-17
سودابه 23-20
نتیجه 24
چکیده 26-25
منابع و مآخذ 27

مقدمه
درباره ی فردوسی وشاهنامه
حكیم ابوالقاسم فردوسی از ستارگان قدراوّل آسمان ادب وفرهنگ ایران است كه در دوره های گذشته ی تاریخی،با كتاب گرانقدرخود شاهنامه،درمیان مردم شهرت یافته است واز غایت روشنی بعدها زندگی اودرغباری از تیرگی وناشناختگی فرورفته است.فردوسی را همگان می شناسند امّاحیات و كارواندیشه او،چنانكه بوده،برهیچ كس روشن نیست.
قدیمی ترین كتابی كه به نام فردوسی واثرجاودانه ی او اشاره می كند،تاریخ سیستان متعلق به نیمه ی قرن پنجم است ومفصّل ترازآن چهارمقاله ی نظامی عروضی كه درسال550 هجری یعنی نزدیك به یك قرن و نیم پس ازفردوسی تأ لیف شده است.
اطّلاعات تاریخ سیستان درباره ی فردوسی ا ز چند سطر نمی گذرد آنچه درچهار مقاله درباره ی وی آمده است ،ومتاسّفانه به كتاب های دیگر نیز راه یافته،مانند بسیاری ازاطّلاعات دیگرآن كتاب توأم با داستان پردازی و فاقد اعتبار لازم تاریخی است.


لینک کمکی