دانلود رایگان مقاله تأثير دما و زمان گرمايش مجدد در فرآيند تيگزوفورجينگ بر خواص ريزساختاري و مکانيکي فلنج توليد شده از آلومينيم A356

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله تأثير دما و زمان گرمايش مجدد در فرآيند تيگزوفورجينگ بر خواص ريزساختاري و مکانيکي فلنج توليد شده از آلومينيم A356 :


تعداد صفحات :11

در این پژوهش فرآیند تیگزوفورجینگ به عنوان یکی از فرآیندهای شکل‌دهی نیمه جامد مورد تحقیق قرار گرفته است که شامل آهنگری آلیاژ آلومینیم A356 در محدوده دمایی دو فازی ( بین خط ذوب و انجماد) است. با هدف دست یافتن به شرایط مطلوب، تأثیر پارامترهایی نظیر دما و زمان نگهداری در عملیات گرمایش مجدد روی فرآیند تیگزوفورجینگ مورد بررسی قرار گرفته است. دمای نیمه جامد 580، 590 و 600 درجه‌سانتیگراد و زمان نگهداری 5، 10 و 15 دقیقه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دمای 600 درجه سانتیگراد و زمان نگهداری 5 دقیقه، ریزترین ساختار (73 میکرومتر) بدست آمده است. همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی، آزمون فشار و سختی سنجی نیز انجام شد و همان طور که انتظار می‌رفت بهترین خواص مکانیکی (تنش تسلیم 149 مگاپاسکال، تنش فشاری نهایی 433 مگاپاسکال و سختی 79 ویکرز) در نمونه با ریزترین ساختار حاصل شده است.

لینک کمکی