دانلود رایگان مقاله تعيين رابطه مقاومت فشاري تک محوري با پارامترهاي انديس بار نقطه اي، وزن مخصوص و تخلخل توده سنگ به روش شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله تعيين رابطه مقاومت فشاري تک محوري با پارامترهاي انديس بار نقطه اي، وزن مخصوص و تخلخل توده سنگ به روش شبکه عصبي :


تعداد صفحات :11

مقاومت فشاری تک محوری سنگ به عنوان یکی از پارامترهای مکانیکی مهم و اساسی در مباحث مکانیک سنگ مطرح است. این پارامتر در آزمایشگاه و بر اساس استانداردهای خاص تعیین می‌شود. مقاومت فشاری تک محوری می‌تواند به روش مستقیم و با انجام آزمایش فشاری تک محوری تعیین گردد که انجام این آزمایش مستلزم هزینه و زمان است. در برخی موارد بهتر است که از روش‌های غیرمستقیم این پارامتر تعیین شود. بر این اساس لازم است بین این پارامتر و دیگر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ ارتباط منطقی برقرار نمود. در این مقاله پارامترهای تأثیرگذار در مقاومت فشاری تک محوری سنگ در محدوده‌ایران مرکزی و در منطقه بافق مورد مطالعه قرار گرفته و با انجام آزمایش‌های مکانیک سنگی و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رابطه‌ای برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری بر اساس پارامترهای تخلخل، اندیس بار نقطه‌ای و وزن مخصوص سنگ در این منطقه ارائه‌شده است. پارامترهای تخلخل، اندیس بار نقطه‌ای و وزن مخصوص به عنوان ورودی در نظر گرفته‌شده و مقاومت فشاری تک­محوری به عنوان خروجی تخمین زده شده است. در نهایت نتایج بدست­آمده از شبکه عصبی با داده‌های واقعی مقایسه شده و همبستگی آن‌ها مورد تأیید قرار گرفته است.

لینک کمکی