دانلود رایگان مقاله شناسايي عوامل تسهيل کننده شواهد محور کردن فرايند خط مشي گذاري در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله شناسايي عوامل تسهيل کننده شواهد محور کردن فرايند خط مشي گذاري در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري :


تعداد صفحات :11

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل کننده شواهد محور ساختن فرایند خط مشی گذاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری است؛ خط مشی گذاری شواهد محور، رویکردی مناسب برای بهبود و ارتقاء نظام خط مشی گذاری در هر بخشی از جامعه است. رویکرد پژوهش کیفی است، داده ها از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزه علوم، تحقیقات و فناوری جمع آوری شده و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مضمون انجام گرفته است. مبتنی بر یافته های پژوهش، عوامل تسهیل کننده شواهد محور کردن فرایند خط مشی گذاری در این حوزه در قالب سه دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ عوامل فردی، زمینه ای و نهادی. سطح فردی؛ ارتقای توان وتخصص خط مشی گذاری و بهره گیری از ایده های نخبگان، عوامل زمینه ای؛ ارزشیابی پژوهشها و خط مشی های پیشین، رسانه های جمعی و ایجاد بستر تعاملی خط مشی و همچنین سازوکارهای نهادی؛ انجمن های حرفه ای- علمی، ایجاد کانون های تفکر، بازنگری در نهادهای تاثیر گذار در خط مشی را شامل می شوند.

لینک کمکی