دانلود رایگان مقاله مطالعه تجربي و مدل‌سازي عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌هاي گاز و گاز مايع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله مطالعه تجربي و مدل‌سازي عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌هاي گاز و گاز مايع :


تعداد صفحات :11

وجود قوانین زیست محیطی سخت‌گیرانه در مورد انتشار ترکیباتی همچون بنزن، تولوئن، اتیل‌بنزن و زایلن (BTEX)، اهمیت انتشار این ترکیبات را در صنایع نفت و گاز نشان می‌دهد. این ترکیبات در طی عملیات نم‌زدایی از گاز، جذب حلال (گلایکول) شده و سپس در طی عملیات احیای حلال، به اتمسفر راه می‌یابند. در این پژوهش انتشار بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن از یکی از واحدهای مایعات گازی در جنوب کشور به‌صورت کمّی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکار مناسب جهت کاهش انتشار این آلاینده‌ها ارائه شده است. با توجه به تأثیر عوامل عملیاتی بر میزان انتشار این ترکیبات، فرآیند احیای گلایکول شبیه‌سازی شده و تأثیر این عوامل بر میزان انتشار ترکیبات فوق و همچنین تأثیر روش‌های کنترل بر کاهش انتشار آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد میزان انتشار بنزن، تولوئن، اتیل‌بنزن و زایلن از خروجی برج احیاء حلال در این واحد به‌ترتیب در حدود 3770، 1007، 15 و kg 20 در سال می‌باشد. همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مناسب‌ترین گزینه جهت کاهش انتشار این ترکیبات در واحد عملیاتی مورد نظر، استفاده از خنک‌کننده‌های هوایی می‌باشد. وجود این سامانه باعث کاهش میزان انتشار BTEX به زیر حد استاندارد وضع شده در کانادا در سال 1997 می‌شود.

لینک کمکی