دانلود رایگان مقاله بررسي نسخ? مصورنامه خسروان و تأثير آن در هنر دور? قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله بررسي نسخ? مصورنامه خسروان و تأثير آن در هنر دور? قاجار :


تعداد صفحات :11

نام خسروان، اثر جلال‌الدین میرزا ، فرزند فتحعلی‌شاه قاجار است که در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار تألیف شده است. نسخ خطی و مصور نام خسروان با توجه به نحو تفکر این دوره، دارای ویژگی‌هایی همچون نحو نگارش به فارسی با حذف لغات و واژگان عربی و تصویرسازی از پادشاهان ایران باستان با توجه به داستان‌های شاهنامه است. این نسخه در چند دهه پس از تألیف از نمونه‌هایی است که سیاست‌های باستانگرایی در دور قاجار را نشان می‌دهد. از این جهت، این مقاله ضمن بررسی نسخه و تصاویر آن، به بازتاب تصاویر آن، در هنرهای تصویری دور قاجار پرداخته است. سؤالاتی که این مقاله در صدد پاسخ به آنهاست به این شرح است: ویژگی‌های نسخ خطی و مصور نام خسروان چیست؟ تصاویر نسخ مذکور در کدام‌یک از هنرهای تصویری دوره قاجار بازتاب یافته است؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی_تحلیلی همراه با تفسیر داده‌ها (تصاویر) و تطبیق آنهاست. شیو گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی، همچنین ابزار گردآوری داده‌ها شامل منابع اسنادی، تهی برگ شناسه (فیش) و تصاویر گزینش‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که نمونه‌های تصویری ساخته‌شده در نسخ مذکور به‌عنوان الگو به‌وفور در آثار هنری این دوره همچون تزیینات وابسته به معماری، نقاشی و حجّاری تأثیرگذار بوده است.

لینک کمکی