دانلود رایگان مقاله شبيه‌سازي جريان سيال کاريو-ياسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غيرنيوتني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله شبيه‌سازي جريان سيال کاريو-ياسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غيرنيوتني :


تعداد صفحات :16

در مطالعه حاضر جریان سیال غیرنیوتنی از روی مانع دایروی در یک کانال دو بعدی با استفاده از روش شبکه بولتزمن مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل غیرنیوتنی کاریو-یاسودا برای شبیه‌سازی خواص سیال بهره گرفته شده است. از مدل توانی با ضرایب باریک شوندگی دمایی مختلف برای بررسی اثرات دما بر لزجت سیال غیرنیوتنی استفاده شده است. با توجه به خاصیت محاسبات محلی در روش شبکه بولتزمن، خواص وابسته به برش و دما در سیال کاریو-یاسودا به آسانی و با دقت مرتبه دو مدل­سازی شده­اند. اعتبارسنجی نتایج برای پارامترهای جریان سیال و انتقال گرما با موفقیت انجام پذیرفته است. نتایج نشان می­دهند با کاهش اندیس توانی در مدل غیرنیوتنی کاریو-یاسودا، خصوصاً در اعداد رینولدز بالاتر، عدد ناسلت متوسط حول سیلندر افزایش می­یابد. شبیه‌سازی­ها نشان می­دهند با افزایش عدد کاریو اندازه گردابه‌های پشت سیلندر افزایش و ضریب پسا کاهش می­یابد. نتایج بررسی تغییرات ضریب پسا بر حسب ضریب باریک­شوندگی دمایی نشان می­دهند که لزجت تابع دما اثر قابل­توجهی در میدان جریان سیال خواهد داشت؛ به نحوی که با افزایش ضریب باریک­شوندگی دمایی، ضریب پسا و اندازه گردابه­ها به ترتیب روندی صعودی و نزولی را تجربه خواهند کرد.

لینک کمکی