دانلود رایگان مقاله بازتاب کمي و کيفي چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفيقي کودهاي شيميايي و نانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله بازتاب کمي و کيفي چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفيقي کودهاي شيميايي و نانو :


تعداد صفحات :26

به­منظور بررسی اثرات نانو کلات­های ماکرو، میکرو و کودهای شیمیایی بر عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند (Betavulgaris) آزمایشی بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و ده تیمار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال زراعی 1394 اجرا گردید. تیمارها شامل 100 درصد کود شیمیایی NPK به عنوان شاهد، نانو کلات میکرو کامل، نانو کلات NPK، نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل، نانو کلات NPK+ 50 درصد کود شیمیایی، نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی، نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی، نانو کلات آهن+ نانو کلات روی، نانو کلات آهن+ نانو کلات روی+ نانو کلات NPK و نانو کلات آهن+ نانو کلات روی+ 50 درصد کود شیمیایی بودند. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین میزان عملکرد ریشه و شاخص کلروفیل به‌ترتیب در تیمارهای نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی و نانو کلات آهن+ نانو کلات روی حاصل شد. همچنین بیشترین عملکرد قند ناخالص و خالص با کاربرد نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی بدست آمد. کاربرد 100 درصد کود شیمیایی به افزایش میزان نیتروژن مضره، پتاسیم و قند ملاس منجر شد. در حالی که کمترین میزان شاخص‌های ذکر شده با کاربرد نانو کلات NPK و نانو کلات میکرو کامل مشاهده شد. به‌طور کلی، بر اساس شاخص‌های عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و خالص و ضریب استحصال، کاربرد نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی به عنوان تیمار برتر و جایگزین مصرف کودهای شیمیایی معرفی شد.

لینک کمکی